De operatie en na de operatie

Operatie in dagbehandeling
Bij de operatie, die onder narcose plaatsvindt, wordt via een klein sneetje in de lies de breuk dichtgemaakt. De operatie geschiedt in principe in dagbehandeling. Een uitzondering hierop maken wij bij:

a) zuigelingen jonger dan drie maanden;

b) te vroeg geborenen jonger dan een jaar; en bij

c) eventuele bezwaren van de kant van de anesthesist.

Om de pijn na de operatie te verzachten, geeft de anesthesist vaak al tijdens de narcose pijnstilling via een prikje laag in de bilnaad. Als dit is uitgewerkt, krijgt uw kind tabletten of zetpillen tegen de pijn. De pijn valt overigens erg mee.

Na de operatie
Er hoeven geen hechtingen te worden verwijderd, omdat deze aan de binnenkant van de huid zijn gelegd en vanzelf oplossen. De gaasjes op de wondjes vallen er vanzelf af, meestal na 5 à 6 dagen. Tot die tijd graag de wond droog houden. Uw kind kan al heel snel alle activiteiten hervatten en hoeft zich niet te ontzien. Er zijn geen beperkingen wat sporten of fietsen betreft. Als het wondje is genezen mag uw kind ook weer zwemmen.

Poliklinische controle vindt niet plaats. tenzij de breuk beklemd is geweest. Natuurlijk mag u bij problemen altijd een afspraak maken op de polikliniek. De kans op een liesbreuk aan de andere kant bedraagt ongeveer 10 %, in dat geval zal een tweede operatie nodig zijn.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan de behandelend arts.