Narcose tijdens de operatie (6-18 jaar)

Onderstaande informatie is van toepassing op kinderen van 6-18 jaar.

Wij willen u graag informeren over de anesthesiologische aspecten en de logistieke gang van zaken rondom de liesbreukoperatie van uw kind.

Hier kan op indicatie in een enkel geval vanaf geweken worden.

De toestemming voor de behandeling zal u op de ochtend voor de operatie op de polikliniek gevraagd worden. Mochten er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u laagdrempelig contact met ons opnemen.

Drie weken voor de operatie

Indien uw kind in deze periode ziek is en/of koorts heeft gehad of in contact is geweest met een kind met waterpokken of andere kinderziekten (zoals bof, mazelen, kinkhoest, rode hond en roodvonk), dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Het kan zijn dat de operatie in dit geval uitgesteld moet worden voor de veiligheid van uw kind.

Ten aanzien van vaccinaties gelden de volgende regels:

  • Vaccinatie BMR niet binnen 14 dagen voor of na operatie.
  • Vaccinatie DKTP, Hemophilus influenzae B, Meningococcen, Hepatitis A en B, Pneumococcen niet binnen 2 dagen voor of na operatie

De ochtend van de operatie

Voorbereidingen thuis
Uw kind dient op het moment van de operatie nuchter te zijn. Dit voorkomt dat maaginhoud tijdens de narcose in de longen kan komen. Het is dan ook belangrijk dat de maag leeg is.  Daarom wordt u gevraagd de onderstaande regels te volgen.

Nuchterbeleid

  • 6 uur voor de operatie mag er niet meer gegeten worden, ook stopt dan het drinken van zuivelproducten.
  • Tot één uur voor de operatie mag er helder vloeibaar gedronken worden (water, heldere appelsap, limonade en thee). Daarna is drinken niet meer toegestaan.

Bezoek anesthesioloog
Voorafgaand aan uw bezoek aan het dagcentrum oftewel dagbehandeling, heeft u een telefonische afspraak gehad met de anesthesioloog. In dit gesprek kunnen eventuele onduidelijkheden en vragen nog beantwoord worden. Het kan zijn dat er op de dag van de operatie een andere anesthesioloog aanwezig zal zijn.

 

De operatie

Anesthesietechniek liesbreukoperatie
De liesbreukoperatie vindt plaats onder algehele anesthesie soms in combinatie met een lokale verdoving. Door de algehele anesthesie (narcose) slaapt uw kind en maakt van de operatie niets mee.

Naar de operatiekamer
Er mag één ouder als begeleider mee tot uw kind onder narcose is.
In de voorbereidingsruimte ziet u de anesthesioloog die de narcose van uw kind zal verzorgen. Deze neemt samen met u een veiligheidschecklist door.  Daarna wordt u samen met uw kind meegenomen naar de operatiekamer.

Op de operatiekamer
In aanwezigheid van het operatieteam wordt nog eenmaal een veiligheidschecklist met u doorgenomen waarna de operatie gaat beginnen. Het in slaap brengen zal in principe gebeuren met een infuus. Van te voren wordt er een pleister met een lokale verdoving op de hand of in de elleboog van uw kind geplakt. Hierdoor zal het prikken van het infuus nauwelijks meer gevoeld worden. Via het infuus wordt het narcosemiddel toegediend en zal uw kind snel in slaap vallen. Als uw kind slaapt verlaat u de operatiekamer en wordt u begeleid naar de dagbehandeling.

Tijdens de narcose
Uw kind zal aangesloten worden aan de bewakingsapparatuur om tijdens de operatie hartslag, bloeddruk en zuurstof gehalte te kunnen meten. Tijdens de operatie wordt de ademhaling van uw kind ondersteund.

 

Na de operatie

Uitslaapkamer
Zodra de operatie klaar is wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht, hier mag weer één ouder aanwezig zijn. Op de uitslaapkamer wordt uw kind in de gaten gehouden, wordt er gekeken of de pijn onder controle is en of uw kind niet misselijk is. Het kan zijn dat uw kind nog extra zuurstof en medicijnen nodig heeft. Wanneer uw kind goed wakker en comfortabel is gaat u samen met uw kind terug naar de dagbehandeling.

Pijnstilling na de operatie
Tijdens de operatie is al gestart met pijnstilling. Eventueel wordt de wond lokaal verdoofd.

Verlaten dagbehandeling

We adviseren de pijnbehandeling thuis met paracetamol zo nodig in de vorm van zetpillen voort te zetten. Doseringsadvies wordt op de dag van de operatie gegeven.

Contact

Mochten er na het lezen van de informatie nog vragen zijn, is er sprake van ziekte en/of koorts of contact met kinderziekten zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met:

Preoperatieve screening anesthesiologie
Telefoon +31 (0)20 4442071
Op maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur.