Wie komt in aanmerking?

Uw kind wordt via een (huis)arts verwezen naar de polikliniek kinderchirurgie in het VU medisch centrum of het Emma Kinderziekenhuis AMC. Wij zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen en samen met u een aantal vragen doorlopen om te kijken of uw kind mogelijk in aanmerking komt voor behandeling van zijn/haar liesbreuk in 1 dag.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor de behandeling van zijn/haar liesbreuk volgens het zorgpad: in 1 dag van je liesbreuk af?

Uw kind komt mogelijk voor deze behandeling in aanmerking, tenzij uw kind:

  • Jonger dan 6 maanden of ouder dan 18 jaar is;
  • Eerder een liesbreuk aan dezelfde kant heeft gehad;
  • Andere gezondheidsproblemen heeft en onder behandeling is bij een specialist.

Als uw kind niet voor het speciale zorgpad in aanmerking komt of behandeling volgens dit zorgpad niet wilt, dan krijgt u een afspraak voor het reguliere spreekuur thuisgestuurd. De kinderchirurg ziet uw kind dan eerst via het reguliere spreekuur op de polikliniek kinderchirurgie. De afspraak op de polikliniek van de anesthesie en de afspraak voor de operatie worden dan later gepland.

 

Benieuwd of uw kind in aanmerking komt?

Beantwoord dan onderstaande vragen.

Let op: onderstaande uitslag is absoluut niet definitief, maar slechts een indicatie. De kinderchirurg en anesthesist (slaapdokter) zullen bepalen of uw kind wel of niet in aanmerking komt voor behandeling volgens dit traject.

Is uw kind/ben je tussen de 6 maanden en 18 jaar oud?
Heb je een liesbreuk/waterbreuk?
Is uw kind/ben je verder gezond?
Indien je de vorige vragen alle drie met "ja" kunt beantwoorden, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de behandeling "in 1 dag van je liesbreuk af".