Behandeling in één dag

Uw kind wordt door een (huis)arts in verband met een liesbreuk verwezen naar de kinderchirurgie in het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Binnen het normale (“reguliere”) zorgpad brengen kinderen die met een liesbreuk verwezen worden gemiddeld 2-4 bezoeken aan het ziekenhuis:

Dag 1: Afspraak op de polikliniek kinderchirurgie
Dag 2: Afspraak op de polikliniek (kinder-)anesthesie voor narcose en pijnbestrijding rondom de operatie
Dag 3: Dag van operatie
Dag 4: Na de operatie eventueel nog een afspraak op de polikliniek kinderchirurgie voor nacontrole

Behandeling volgens het zorgpad: in één dag van je liesbreuk af.

In het Amsterdam UMC, locaties: Emma Kinderziekenhuis AMC kunnen kinderen in één dag worden behandeld voor hun liesbreuk. In plaats van gemiddeld 2-4 bezoeken, brengen zij binnen het speciale zorgpad slechts één bezoek aan het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek zal uw kind alle stappen doorlopen in slechts één dag.

Indien uw kind volgens het zorgpad ‘in 1 dag van je liesbreuk af’ wordt geholpen, dan ziet zo’n dag er ongeveer als volgt uit.

Hieronder volgt een voorbeeld (precieze tijdstippen zijn variabel en krijgt u enkele dagen voor de operatie te horen):

Dag 1:

07:50 uur – aanmelden op het chirurgisch dagcentrum locatie AMC
08:00 uur – afspraak op het spreekuur van de kinderchirurg
08:15 uur – melden bij de dagverpleging op het dagcentrum, na de intake met de verpleegkundige zult u op deze kamer wachten tot uw kind aan de beurt is voor de operatie.
In de loop van de middag mag uw kind weer naar huis.

Als de operatie goed is gegaan en de pijn onder controle is mag uw kind in de middag weer naar huis. Het precieze tijdstip is onder andere ook afhankelijk van het tijdstip waarop de operatie heeft plaatsgevonden.

Na de operatie

Er hoeven geen hechtingen te worden verwijderd, omdat deze aan de binnenkant van de huid zijn gelegd en vanzelf oplossen. De pleisters op de wondjes vallen er vanzelf af, meestal na vijf à zes dagen. De eerste twee dagen graag de wond droog houden. Uw kind kan al heel snel alle activiteiten hervatten en hoeft zich niet te ontzien. Er zijn geen restricties wat sporten of fietsen betreft. Als het wondje genezen is mag uw kind ook weer zwemmen.

Poliklinische controle vindt in principe alleen plaats bij kinderen die een beklemming van de liesbreuk hebben gehad. Natuurlijk mag u bij vragen en/of problemen altijd een afspraak maken op de polikliniek.

Locatie

De kinderchirurgen van het Amsterdam UMC werken op de locatie Emma Kinderziekenhuis AMC. Liesbreukoperaties volgens het reguliere zorgpad worden alleen op deze locatie uitgevoerd. Behandeling volgens het speciale zorgpad ‘in 1 dag van je liesbreuk af’ vinden alleen plaats op locatie: AMC in Amsterdam.