Wat houdt het in?

In het VU Universitair Medisch Centrum bestaat er nu een nieuw zorgpad voor kinderen met een liesbreuk: ‘in slechts één dag van je liesbreuk af’.

Uw kind wordt door een (huis)arts in verband met zijn/haar liesbreuk verwezen naar de kinderchirurgie in het VU medisch centrum of het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Binnen het normale zorgpad brengen kinderen die met een liesbreuk verwezen worden gemiddeld 2-4 bezoeken aan het ziekenhuis:

Dag 1: Afspraak op de polikliniek kinderchirurgie
Dag 2: Afspraak op de polikliniek (kinder-)anesthesie voor narcose en pijnbestrijding rondom de operatie
Dag 3: Dag van operatie
Dag 4: Eventueel nog een afspraak op de polikliniek kinderchirurgie voor controle van de wond (na de operatie)

In het nieuwe zorgpad (in het VU Universitair Medisch Centrum) brengen kinderen met een liesbreuk in plaats van gemiddeld 2-4 bezoeken, nog maar één bezoek aan het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek zal uw kind alle stappen doorlopen in slechts één dag.


Hoe ziet zo’n dag er dan uit?

Indien uw kind volgens het zorgpad ‘in 1 dag van je liesbreuk af’ wordt geholpen dan ziet zo’n dag er als volgt uit.

Hieronder volgt een voorbeeld (precieze tijdstippen zijn variabel en hangen samen met het tijdstip van de eerste afspraak):

Dag 1:
09:00 uur – afspraak op het spreekuur van de kinderchirurgie
09:30 uur – afspraak op het spreekuur van de (kinder-)anesthesie
11:15   uur – aanmelden op het dagcentrum voor de operatie
In de loop van de middag mag uw kind weer naar huis.

De kinderchirurg en anesthesist bij wie u in de ochtend op het spreekuur komt, zullen niet altijd aanwezig zijn tijdens de operatie. Vaak zullen de narcose en operatie worden uitgevoerd door een collega kinderchirurg en collega (kinder-)anesthesist. Bij de operatie, die onder algehele narcose plaatsvindt, wordt de ingang dichtgemaakt via een klein sneetje in de lies. Om de pijn na de operatie te verzachten, geeft de anesthesioloog (slaapdokter) vaak al tijdens de narcose pijnstilling via een prikje laag in de bilnaad of via een ruggenprik. Als dit is uitgewerkt, krijgt uw kind tabletten, zetpillen of via een infuus medicijnen toegediend tegen de pijn. Deze pijn valt overigens erg mee.

Als de operatie goed is gegaan en de pijn onder controle is mag uw kind in de middag weer naar huis. Het precieze tijdstip is onder andere ook afhankelijk van het tijdstip waarop de operatie heeft plaatsgevonden.

Na de operatie
Er hoeven geen hechtingen te worden verwijderd, omdat deze aan de binnenkant van de huid zijn gelegd en vanzelf oplossen. De pleisters op de wondjes vallen er vanzelf af, meestal na vijf à zes dagen. De eerste twee dagen graag de wond droog houden. Uw kind kan al heel snel alle activiteiten hervatten en hoeft zich niet te ontzien. Er zijn geen restricties wat sporten of fietsen betreft. Als het wondje genezen is mag uw kind ook weer zwemmen.

Poliklinische controle vindt in principe alleen plaats bij kinderen die een beklemming van de liesbreuk hebben gehad. Natuurlijk mag u bij problemen altijd een afspraak maken op de polikliniek.

Locatie
Het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam is een samenwerkingsverband van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) en het Emma Kinderziekenhuis AMC. Liesbreukoperaties volgens het normale zorgpad worden in beide ziekenhuizen uitgevoerd. Behandeling volgens het nieuwe zorgpad ‘in 1 dag van je liesbreuk af’ vinden voorlopig alleen plaats in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.